sirsnīgs sveiciens

Minhenes latviešu kultūras biedrības "Namejs" mājaslapā!

Herzlich willkommen

auf der Hompage des lettischen Kulturvereins "Namejs" e.V.!  Hier gelangen Sie auf der Seite auf Deutsch!

baltijas filmu dienas

Informācija sekos drīz.

Pandēmijas piespiedu Pauze

Mīļās Minhenietes un mīļie Minhenieši! 

Kaut aktuāli notiek tikšanos atvieglojumi, mums nepieciešams laiks atgūties no krīzes un izlemt par biedrības tālāko gaitu. Ja Jums ir priekšlikumi un darboties griba, rakstiet: namejs.muenchen@gmail.com.

Ceram uz drīzu tikšanos!

Sekojiet mums Facebook!