· 

"Latvija – daļa no manis un tevis“ Minhenē

Šī gada sākumā Minhenes latviešu kultūras biedrības “Namejs” piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursā. Ar lielu prieku varam Jums pavēstīt, ka projekts "Latvija – daļa no manis un tevis“ Minhenē saņems atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pasākumu ciklā galvenais uzsvars likts uz kopīgu iesaistīšanos ceļā uz Latvijas simtgadi un LR proklamēšanas 99. gadadienas svinību organizēšanu Minhenē šī gada 18. novembrī. Pasākuma darba grupa jau sākusi strādāt. Īpašs mērķis ir sagādāt iespēju tikties ar Latvijā ievērojamiem kultūras vai sabiedriskajiem darbiniekiem un Latvijas viesmāksliniekiem, tādējādi saglabājot un stiprinot saikni ar Latviju. Projekta plānā ietilpst arī turpinājums pērn publikā lielu atsaucību guvušajai tradīcijai: fotokonkursam "Mani latviskie mirkļi Bavārijā - II". Raugieties redzīgām acīm un tveriet šīgada fotomirkļus un sajūtas! Aicinām latviešus no Minhenes un apkārtnes gatavoties īpašiem svētkiem ar kopīgu iesaistīšanos: vai tie būtu organizatoriskie darbi vai praktiska līdzdarbošanās un atbalsts – jo kopā mēs varam vairāk!

Šī informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par publikācijas saturu atbildīga tās autore Iveta Else.