· 

Ziedojumu akcija projekta “Latvija – daļa no manis un tevis” līdzfinansējuma nodrošināšanai

 

Minhenes latviešu kultūras biedrības “Namejs” piedalījās veiksmīgi Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursā. Projekta “Latvija- daļa no manis un tevis” realizācijai piešķirtais finansējums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem veido lielāko daļu: 80 procentus no projekta izmaksām,  atlikušie 20 procenti ieguldāmi pašu spēkiem. Tāpēc Minhenes latviešu kultūras biedrības “Namejs” uzsāk akciju ziedojumu vākšanai projekta  “Latvija – daļa no manis un tevis” līdzfinansējuma nodrošināšanai. 
Pasākumu ciklā "Latvija – daļa no manis un tevis“ galvenais uzsvars likts uz kopīgu iesaistīšanos ceļā uz Latvijas simtgadi un LR proklamēšanas 99. gadadienas svinību organizēšanu Minhenē šī gada 18. novembrī. Īpašs mērķis ir sagādāt Jums, latvieši Minhenē un tās apkārtnē, iespēju tikties ar Latvijā ievērojamiem kultūras vai sabiedriskajiem darbiniekiem un Latvijas viesmāksliniekiem. Projekta plānā ietilpst arī turpinājums pērn publikā lielu atsaucību guvušajai tradīcijai: fotokonkursam "Mani latviskie mirkļi Bavārijā - II".
Lūgums būt atsaucīgiem un iespēju robežās ziedot. Jūs varat mūs arī atbalstīt, kļūstot par Minhenes latviešu kultūras biedrības „Namejs“ biedru un pievienoties mūsu mērķim – kopt latviešu kultūru un tradīcijas Minhenē, lai nodotu tās tālāk nākamajai paaudzei!  Kā kļūt par Biedru
Kopā mēs varam vairāk! 
Konta rekvizīti:  Lettischer Kulturverein “Namejs” e.V. 
                             Norāde / Verwendungszweck: Ziedojums / Spende.
                             IBAN: DE35 7007 0024 0498 6204 00
SWIFT: DEUTDEDBMUC
Priecāsimies par katru ziedojumu! 
Šī informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.