· 

Vācu baltiešu sadraudzības vakars

Minhenes Jauniešu informācijas centrs (JIZ) velta šogad īpašu pasākumu ciklu veltītu Baltijai.  29. jūnijā notika lekcija tieši par Latviju un tās grūto ceļu uz neatkarību. 20. jūlijā tika visi interesenti aicināti uz vācu baltiešu sadraudzības vakaru neformālā vidē. JIZ darbinieki bija sagatavojuši  pat rosolu. Lietuva un Igaunija netika pārstāvēta. Tā šis vakars izveidojās par latviešu vācu sadraudzības vakaru. Mūsu Biedrība pārstāvēja Latviju, vienojoties kopīgās dejās un rotaļās. Mācījām vāciešiem "Es ar savu cisu maisu" vai "Adamam bij septiņ dēli", kas, kā vienmēr, izraisa publikā lielu sajūsmu. Interesanti, ka bijām tikai trīs dziedoši latvieši, bet vācieši drosmīgi pieskandināja visu centru. Ļoti aizkustinošs bija brīdis, kad visi kopā nodziedājām "Pūt vējiņi".