· 

Eiropas Savienības un citās starptaustiskajās organizācijās strādājošo latviešu neformālās sadarbības forums LR saeimā