· 

Biedru kopsapulce

Paldies par produktīvo biedru kopsapulci! Te mūsu jaunā Minhenes latviešu kultūras biedrības "Namejs" valde. Īpaši priecājamies par jauniešu pievienošanos biedrības vadībā! No kreisās uz labo pusi: rakstvede Hilarija Locmele, piesēdētājis Austris Akmentins,  prezidente Laila Dambekalna, viceprezidente Laura Pugaca, finanšu pārzine Jana Ivanova, piesēdētājs Linards Kalniņš. Lai mums izdodas!