Par mums

Minhenes latviešu kultūras biedrība „Namejs“ tika dibināta 21.11.2015.. Tiek turpināts pirms 18 gadiem iesāktais jauniešu iniciatīvas "Minhenes letiņi“ kultūras darbs. Mēs esam laikam līdzi ejoši, atvērti pasaulei, nezaudējot latviskās saknes. Ir izveidojušās savas tradīcijas un regulāri pasākumi, kā, piemēram, ikgadējais rotaļu un sadziedāšanās vakars „Jampadracis", ikmēnēša tikšanās "Letiņu Stammtisch“. Jāņus svinam kopā akmeņainajā Izāras upes krastmalā, kas atgādina Gaujmalu.

Mūsu vīzija

Mūsu uzdevumi ir uzturēt latviešu kultūru un tradīcijas, veicināt kopības sajūtu starp dažādajām diasporas paaudzēm, rosināt diskusiju par mūsu identitāti mūsdienās, kā arī atbalstīt veiksmīgu integrāciju. Svarīga ir arī eiropeisko pamatvērtību kultivēšana – savstarpēja humāna tolerance neatkarīgi no nacionalitātes, reliģijas, seksuālās orientācijas vai ādas krāsas. Neskatoties uz neseno darbības sākumu,  Biedrība jau var lepoties par ciešu  sadarbību ar Latvijas vēstniecību Berlīnē, kaimiņu Biedrībām Štutgartē, Frankfurtē un pat Briselē. Mūsu plašākie mērķi ir piedalīties Minhenes kultūras dzīvē un pozitīvi reprezentēt Latviju.

Kāpēc "Namejs"?

Iedvesma mūsu nosaukumam nāca no novērojuma, ka Nameja gredzena nēsāšana ārpus Latvijas iegūst vēl lielāku nozīmi. No vienas puses tā ir mūsu atpazīstamības  zīme. Lai kurā pasaules malā arī mēs neatrastos, katrs, kurš nēsā latviešu Nameja gredzenu, ir latvietis vai jūtas Latvijai piederīgs. No otras puses tieši Nameja gredzens bieži izraisa sarunas par Latviju ar cittautiešiem, kuru izbrīns par šādu īpašu tautas simbolu rada mūsos neizmērojamu lepnumu. Šādi Namejs simbolizē Biedrības uzdevumu – būt Latvijas vēstniekiem ārzemēs, neaizmirstot savas saknes.

 

Latvietība mūsdienās

Novērojot dažādos iebraucēju viļņus, mūsu savstarpējo, trimdas latviešu vai vāciešu attieksmi, neizbēgami esam konfrontēti ar mūsu dažādību, stereotipu laušanu vai apstiprināšanu. Paralēli mūs ir sasniegušas arī balsis no dzimtenes, kā runā par mums izbraukušajiem. Šis viss rada neskaitāmus jautājumus – ko nozīmē būt latvietim mūsdienās, cik svarīga ir suverenitāte Latvijai, kā to neliekulīgi izvēlētajā mītnes zemē uzturēt.