tikšanās vieta

Minhenes Latviešu Luterāņu draudzes Dievkalpojumi notiek regulāri

Augustinum Neufriedenheim Simeona kapellā

(Collegium Augustinum Simeonskirche) Stiftsbogen 74, 81375 München

 

Draudzes priekšniece Kaiva Reichmann  kaiva@reichmannonline.de.

 

Informācija par baznīcas darbu Vācijā www.baznica.de

 

dievkalpojumI

Minhenes latviešu draudzes dievkalpojumi ar dievgaldu notiek svētdienās  aptuveni reizi divos mēnešos. Pēc dievkalpojuma aicinām uz kopīgu pasēdēšanu tuvējā kafejnīcā. Mīļi lūgti latvieši ar radiem un draugiem no tuvienes un tālienes.

 

Dievkalpojumu aktuālos datumus atradīsiet šeit!

http://www.baznica.de/dievkalpojumi/